Business Continuity Plan

Business Continuity Plan


Sikker og pålidelig adgang til dine kontooplysninger er en af ​​vores højeste prioriteter. I tilfælde af afbrydelser har vi udviklet en plan, der har til formål at give virksomheden mulighed for at opretholde forretningsdrift.

PSS er forpligtet til at give vores kunder sikker og pålidelig adgang til deres konti. Denne forpligtelse omfatter oplysning om planer for at afhjælpe afbrydelser i vores forretningsdrift på grund af strømafbrydelser, naturkatastrofer eller andre væsentlige begivenheder. I tilfælde af en afbrydelse har PSS en forretningskontinuitetsplan, der har til formål at give virksomheden mulighed for at opretholde forretningsdrift såsom behandling af kundeordrer og transaktioner, adgang til kontanter og værdipapirer og adgang til oplysninger om saldi og transaktioner i kunden konti. Eksempler på, hvordan PSS's plan adresserer forstyrrelser af varierende omfang og størrelse, omfatter:

  • Afbrydelse af servicen i et af vores servicecentre vil medføre, at opkald, ordrer og elektronisk kommunikation omdirigeres til et alternativt servicecenter beliggende i en anden region i et andet land på et andet kontinent med et separat elnet og transportsystem.
  • En betydelig afbrydelse i vores primære datacenter vil resultere i en overgang til systemer i et andet datacenter. Vores datacentre understøttes hver af backup -generatorer og er placeret i en anden region i et andet land på et andet kontinent med forskellige strømnet og transportnetværk. Vores datacentre og servicecentre er placeret i separate og adskilte regioner fra hinanden.

Selvom PSS har taget væsentlige skridt for at udvikle og implementere sunde forretningsgenopretningspraksisser, kan kunderne efter en betydelig forretningsafbrydelse stadig opleve serviceforstyrrelser eller reduceret service eller adgang, efterhånden som virksomheden kommer sig. Vi vurderer, opdaterer og tester løbende vores planer for at sikre, at PSS-planer er robuste og er i overensstemmelse med mange af de bedste praksisser i branchen. Eventuelle ændringer af vores plan vil blive afspejlet i denne Business Continuity Plan-erklæring, som vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, eller du kan få en aktuel version af denne erklæring ved at skrive til os på

Compliance afdeling,
Scandinavia AS,
Biskop Gunnerus Gate 14,
0185 Oslo, Norge
Telefon: + 47 80 06 21 53
E-mail: compliance@pssinvest.com