Betingelser for brug

VILKÅR FOR ANVENDELSE


Velkommen til det private websted ("webstedet") for Private Scandinavian Sparkasse, Limited ("PSS"). Oplysningerne på dette websted er af generel karakter, og brugerne bør ikke stole på oplysninger indeholdt heri i relation til et specifikt problem uden at tage bank-, investerings- eller finansiel eller anden professionel rådgivning. PSS kræver, at alle personer, der bruger dette websted, læser og anerkender følgende oplysninger.

LÆS VENLIGST BETINGELSERNE OG BETINGELSERNE. Ved at få adgang til dette websted og alle sider heri, accepterer du at acceptere betingelserne nedenfor. HVIS DU IKKE ER ENIGT, TILGANG DERE IKKE TILGANG TIL DETTE WEBSITE ELLER NOE SIDER HEROF.

1. Ændringer i vilkårene for brug

PSS kan når som helst og uden forudgående varsel ændre disse vilkår for brug. Du bør gennemgå den nyeste version af disse brugsbetingelser ved at besøge PSS 'websted og klikke på hyperlinket til brugsbetingelser nederst på siden. Din fortsatte adgang til og brug af dette websted udgør din accept af disse vilkår for brug som ændret. Den eneste meddelelse om ændringer eller ændringer af disse brugsbetingelser vil være ved, at PSS publicerer revideret brug på dette websted; PSS underretter dig ikke separat om ændringer eller ændringer.

 

2. Brug af oplysninger og materialer

Oplysningerne på dette websted udgør ikke et tilbud eller opfordring til investeringer, finansielle eller bankmæssige alternative tjenester leveret af PSS. Indholdet af dette websted er til informationsformål og danner ikke en kontrakt eller et grundlag for en aftale, som kun kan opnås ved at udfylde de relevante spørgeskemaer til kontosøgning, udfylde de relevante kontoskemaer, der kan sendes til dig, sammen med de nødvendige verifikationsoplysninger og PSS's aftale om at etablere et medlemsforhold til dig og i forbindelse hermed åbne en eller flere konti for dig.

Dette websted bør ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at sælge opsparing, lån, investeringer, finansielle eller andre tjenester eller produkter i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller opfordring ikke er lovligt, eller hvor personen, der afgiver et sådant tilbud eller opfordring, ikke er kvalificeret til at gøre det eller til enhver, for hvem det er ulovligt at afgive et sådant tilbud eller opfordre. Da distribution af materialet beskrevet på dette websted kan være begrænset ved lov i visse jurisdiktioner, er personer, der besøger dette websted, forpligtet til at informere sig selv om og overholde sådanne begrænsninger.

Bortset fra i øvrigt udtrykkeligt tilladt i de foregående afsnit, accepterer du ikke at reproducere, videresende, formidle, sælge, distribuere, offentliggøre, udstationere eller cirkulere enhver tid i tjenesten ORANY PERSONIER PÅ ORANSE PÅ PERSONALER PRIOR EXPRESS SKRIFTLIG INDHOLD AF PSS OG/ELLER DATAUDGIVERNE. YDERLIGERE SKAL DU IKKE UDEN UDEN FORENNE UDTRYKKELIGE SKRIFTLIGE SAMTYKKE AF PSS OG DE RELEVANTE DATAUDBYDERE LAGE KOPIER AF NOGEN AF SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN, DER KAN GIVES, ELEKTRONISK ELLER ANDET, INKLUDERENDE, MELLEM, MÅLIGT, MELLEM, MÅLIGT, MÅLIGE, MÅLIGT DEMONTERING ELLER SKABELSE AF DERIVATIVE ARBEJDER.

 

3. Begrænsninger i investeringsvejledning og professionel rådgivning

Uden at begrænse det foregående er PSS's tjenester og de investeringsmidler, der er beskrevet heri, ikke blevet registreret eller licenseret i henhold til amerikansk værdipapirlovgivning og tilbydes eller sælges ikke, direkte eller indirekte, i USA eller nogen af ​​dets territorier eller ejendele eller områder underlagt dets jurisdiktion eller borgere eller personer deraf. Da de tjenester og investeringskøretøjer, der er beskrevet heri, kan være begrænset ved lov i visse jurisdiktioner, bør du informere dig selv om sådanne begrænsninger i dit bopælsland. Hvis du er bosiddende i et land, hvor de tjenester, der er beskrevet heri, ikke er tilgængelige, eller du på anden måde er begrænset på nogen måde, må du ikke forsøge at registrere dig som medlem af denne finansielle institution eller bruge den. Bemærk også, at de tjenester, der er beskrevet heri, ikke er tilgængelige for nogen, der i henhold til lovgivningen i det land, hvor han eller hun er bosat, er mindreårig eller på anden måde ikke er kvalificeret til at være part i en kontrakt. Visse tjenester og investeringskøretøjer, der tilbydes af PSS, er muligvis ikke tilgængelige for visse nuværende og/eller potentielle medlemmer, uanset om de er som følge af deres bopælsland eller af andre årsager, og der bør specifikt henvises til eventuelle ansvarsfraskrivelser og de særlige brugsbetingelser der styrer hvert service- og investeringsmiddel.

Alle tjenester og investeringskøretøjer tilbydes efter PSS's eget skøn. PSS forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger om registrering og annullere enhver transaktion, der er indgået af en forbudt person beskrevet ovenfor. Åbning af en konto hos PSS og brug af nogen af ​​de tjenester eller investeringskøretøjer, der er beskrevet heri af enhver person, vil repræsentere, at en sådan person ikke er forbudt fra sådan brug, og at alle oplysninger, der er givet i forbindelse hermed, er korrekte og fuldstændige. Ingen oplysninger på webstedet udgør en anbefaling eller en invitation til at købe eller anmodning om et tilbud om at sælge værdipapirer eller et tilbud om at acceptere indskud eller at levere andre produkter eller tjenester eller investeringsmidler i nogen jurisdiktion til nogen, til hvem det kan være ulovligt at fremsætte en sådan anbefaling, invitation, opfordring eller tilbud.

 

4. Nøjagtighed af oplysninger

Oplysningerne på dette websted kan ændres og opdateres uden varsel fra tid til anden. Beskeder og oplysninger, der overføres via Internettet, må ikke være fri for interferens fra tredjemand og bør verificeres uafhængigt af hinanden. Det er brugerens ansvar at sikre, at virus ikke kommer ind i systemet, og PSS påtager sig intet ansvar i denne henseende. Hverken PSS (eller nogen anden person, der er involveret i levering og vedligeholdelse af dette websted) tager intet ansvar for nøjagtigheden af ​​oplysningerne på webstedet, og brugen af ​​sådanne oplysninger er på brugerens egen risiko. PSS påtager sig intet ansvar for tab eller skader af nogen som helst art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud, goodwill eller nogen form for økonomisk eller anden økonomisk eller direkte eller særlig indirekte eller følgeskab, uanset om det opstår uanset om det er uagtsomhed eller for overtrædelse kontrakt eller anden pligt som følge af brug af eller afhængighed af oplysningerne på dette websted.

 

5. Udelukkelse af garantier

Bortset fra instruktionerne vedrørende brug af depositum og betalingstjenester og oplysninger om renter, der aktuelt er gældende, giver PSS ingen garanti og fraskriver sig (i det omfang gældende lov tillader det) ethvert ansvar for data, oplysninger eller råd, du indhenter fra websted, herunder enhver konsekvens af at handle på sådanne data, oplysninger eller råd. Oplysningerne på dette websted må ikke kopieres, transmitteres eller gengives i nogen som helst form eller på nogen måde uden forudgående samtykke fra PSS. Alle ophavsrettigheder og lignende rettigheder til design og indhold på dette websted er forbeholdt PSS og dets licensgivere.

 

6. Indlæg

Ved at indsende ideer, forslag, dokumenter og/eller forslag til PSS via dets Kontakt os -links, anerkender og accepterer du, at: (a) dine bidrag ikke indeholder fortrolige eller proprietære oplysninger; (b) PSS ikke er forpligtet til tavshedspligt, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til bidragene; (c) PSS har ret til at bruge eller oplyse (eller vælge ikke at bruge eller afsløre) sådanne bidrag til ethvert formål, på nogen måde, i alle medier i hele verden; (d) PSS kan have noget, der ligner de bidrag, der allerede er under overvejelse eller under udvikling; (e) dine bidrag bliver automatisk PSS 'ejendom uden PSS' forpligtelse over for dig; og (f) du under ingen omstændigheder har ret til nogen form for kompensation eller refusion af nogen art fra PSS.

 

7. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde PSS og dets datterselskaber, associerede virksomheder, agenter, medarbejdere, partnere og licensgivere skadesløse for PSS og dets datterselskaber fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatgebyrer, foretaget af tredjemand på grund af eller som følge af indhold, du indsender , poste, transmittere, ændre eller på anden måde stille til rådighed via PSS -tjenesterne, din brug af PSS -tjenesterne, din forbindelse til PSS -tjenesterne, din overtrædelse af vilkårene for brug eller din krænkelse af en andens rettigheder.

 

8. Afslutning

Du kan opsige din PSS -konto, enhver tilknyttet e -mail -adresse og adgang til PSS -tjenesterne ved at indsende en sådan opsigelsesanmodning til PSS. Du accepterer, at PSS uden forudgående varsel umiddelbart kan opsige, begrænse din adgang til eller suspendere din PSS -konto, enhver tilknyttet e -mail -adresse og adgang til PSS -tjenesterne. Årsag til sådan opsigelse, begrænsning af adgang eller suspension skal omfatte, men ikke være begrænset til, (a) overtrædelser eller overtrædelser af brugsbetingelserne eller andre indarbejdede aftaler eller retningslinjer, (b) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige instanser, ( c) ophør eller væsentlig ændring af PSS -tjenesterne (eller en del heraf), (d) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer eller problemer, (e) forlængede perioder med inaktivitet, (f) og/eller engagement fra dig i svigagtige eller ulovlige aktiviteter . Ydermere accepterer du, at alle opsigelser, adgangsbegrænsninger og suspensioner af årsag skal foretages efter PSS's eget skøn, og at PSS ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for enhver opsigelse af din konto, tilhørende e -mail -adresse eller adgang til PSS -tjenesterne.

 

9. Ophavsret

Ophavsretten til oplysningerne på dette websted eksisterer gennem internationale traktater og love i mange lande. Det ejes af Scandinavia AS. medmindre andet er angivet. Du kan downloade en enkelt kopi af dette dokument og lave en enkelt papirkopi, hvor det er nødvendigt for dets brug som reference. Medmindre andet er tilladt i gældende lovgivning, må ingen del af denne publikation på anden måde gengives, tilpasses, udføres offentligt eller overføres i nogen form ved enhver proces (grafisk, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse, tapning eller ved lagring i en informationssøgning system) uden specifikt skriftligt samtykke fra Scandinavia AS.